31 mar

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

2 kwietnia będziemy obchodzić Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Chcemy przypomnie
ć, że obok nas żyją ludzie, którzy patrzą na świat trochę inaczej. Według Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce jest już 400 tysięcy osób z autyzmem. Pragniemy przyczynić się, choćby w maleńkim stopniu,  do podnoszenia świadomości o autyzmie.

Nie buduj muru