12 mar

SPOTKANIE ZE SPECJALISTAMI

Zapraszamy pracowników  zatrudnionych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

( tj. pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych i doradców zawodowych) na spotkanie ze specjalistami.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20.03. 2024 od godziny 10:30 na sali obrad Rady Miasta.

Agenda spotkania:

1.  10:30 – 10:50 oficjalne otwarcie 

– mgr Monika Dudacy – Naczelnik Wydziału Edukacji w Jastrzębiu-Zdroju

2.  10:50 – 11:20 Nowe przepisy dotyczące procedury Niebieskiej Karty

 – mgr Anna Stasiak -przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrzębiu-Zdroju

3.  11:20 – 11:40 Zdrowe zasady ekranowe. Używanie Internetu przez dzieci i młodzież.

– mgr Milena Gawor -psycholog, specjalista terapii uzależnień

4.  11:40 – 12:00 Światowy Dzień Autyzmu „ASD- diagnoza i terapia”

– mgr Tadeusz Więciorek -pedagog, terapeuta

5.  12:00 – 12:15 Wsparcie w zakresie preorientacji zawodowej dla dzieci i młodzieży.

– mgr Ewa Zimończyk i mgr Katarzyna Krępeć – doradcy zawodowy

 6.   12:15 zakończenie spotkania

12 mar

Awaria sprzętu

z powodu awarii sprzętu, zostaje zawieszona terapia EEG-Biofeedback.

O wznowieniu terapii, poinformujemy w osobnym komunikacie.

Za utrudnienia przepraszamy.