22 lut

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 21 do 27 lutego 2022 r. członkowie Izba Adwokackiej w Katowicach uczestniczą w organizacji Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Projekt koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości corocznie, w związku z obchodzonym dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.
W związku z tym adwokaci Izby zapraszają do korzystania z udzielanych nieodpłatnie porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach zaplanowanych dyżurów.
Pomoc prawna będzie udzielana co do zasady za pomocą środków komunikowania się na odległość, z możliwością spotkania stacjonarnie w kancelarii wybranego adwokata po uprzednim ustaleniu z nim terminu. W projekcie corocznie biorą udział między innymi sądy, prokuratury, jednostki Policji, organizacje pozarządowe i przedstawiciele zawodów prawniczych.
Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną m.in. w sądach, zaś z ramienia Izby Adwokackiej zdalnie, kontaktując się z adwokatami, którzy podjęli się pomocy prawnej w ramach obchodów.
Celem organizacji obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Na stronie internetowej Izby Adwokackiej w Katowicach znajduje się lista adwokatów udzielających porad oraz godziny pełnionych przez nich dyżurów.

Informacja adw. Moniki Michońskiej
Koordynatora „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” z ramienia Izby Adwokackiej w Katowicach