Szkoła po pandemii

Zapraszamy nauczycieli jastrzębskich szkół do aktywnego udziału w tworzeniu platformy wymiany scenariuszy zajęć.
Opracowane przez nauczycieli materiały na temat skutków nauczania zdalnego
będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Poradni.
Ponadto zapraszamy do zakładki OFERTA – Artykuły i materiały zajęć,
gdzie znajdą Państwo materiały opracowane m.in. przez specjalistów Poradni np.
– Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie – językiem emocji,
– Jak dbać o zdrowie psychiczne w czasie epidemii,
– Izolacja i jej wpływ na przemoc w rodzinie, uzależnienia i współuzależnienie.
oraz wiele innych opracowań wzbogaconych filmami instruktażowymi.