14 paź

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje,
że w związku z potrzebą częściowej wymiany instalacji elektrycznej
w budynku przy ul. Wrocławskiej 12 od dnia 24.10.2022 r. diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, związane z wyborem kierunku kształcenia
i zawodu, logopedyczne oraz wszystkie działania postdiagnostyczne
i terapeutyczne będą realizowane w budynku szkoły przy
ul. Kaszubskiej 2 (I piętro).

Sekretariat poradni będzie nadal realizował zadania w budynku przy
ul. Wrocławskiej 12.
W związku z tym dokonywanie zapisów dzieci i uczniów na diagnozy oraz składanie wniosków o wydanie dokumentów i odbiór orzeczeń, opinii, informacji
o wynikach diagnozy będzie możliwy w dotychczasowej siedzibie Poradni przy
ul. Wrocławskiej 12.

Wszelkie dodatkowe informacje udzielone zostaną pod nr tel. 324717878.