23 sty

Autyzm – zwiększenie świadomości o autyzmie

23.01.2024 r. o godzinie 9:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli specjaliści z wszystkich jastrzębskich placówek oświatowych oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z realizatorami projektu „ESKA RAZEM PRZECIW DEPRESJI”.
Dr Marion Hersh na zaproszenie Pani Justyny Namielskiej dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej podzieliła się własnymi doświadczeniami z perspektywy osoby autystycznej.

Dr Marion Hersh jest wykładowcą na wydziale inżynierii biomedycznej Uniwersytetu Glasgow w Szkocji. Jako osoba dorosła otrzymała diagnozę zespołu Aspergera. Od tego czasu aktywnie działa na rzecz osób w spektrum autyzmu.
W Polsce otrzymała wyróżnienia Lady D i Człowiek bez barier, a w Wielkiej Brytanii nominację w konkursie NAS Professional Award. Jest autorką książek i wielu artykułów o technologii i niepełnosprawności oraz bohaterką książki Hanny Pasterny „Tandem w szkocką kratkę”.

Zwiększenie świadomości o autyzmie było głównym tematem wykładu Pani Marion, która jest badaczką życia osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.
W swoim dorobku ma wiele publikacji z tego zakresu. Opowiadała o problemach z jakimi w życiu codziennym muszą mierzyć się osoby autystyczne. Wspominała m.in. o takich aspektach jak:
– wrażliwość na bodźce zewnętrze,
– problemach komunikacyjnych z innymi ludźmi,
– trudnościach w nawiązywaniu długotrwałych relacji z innymi,
oraz w jaki sposób sama radzi sobie z tymi ograniczeniami.
Gościni odpowiadała również na pytania specjalistów (uczestników spotkania), którzy w swojej pracy z dziećmi mierzą się z różnymi trudnościami. Pani Marion Hersh odpowiadała na pytania na podstawie własnych doświadczeń i barier z którymi sama się mierzyła będąc dzieckiem autystycznym.

23 sty

ODNALEŹĆ SENS ŻYCIA – Walczymy z depresją dzieci i młodzieży

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wspólnie z Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój realizuje Projekt „ESKA – Razem przeciw depresji”.

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta odbędzie się spotkanie ze specjalistami wszystkich jastrzębskich placówek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z realizatorami projektu.

Pogłębiając wiedzę na temat depresji dowiemy się, że specjaliści psychiatrii uznali tę chorobę jako jedną z najczęściej występujących na świecie. Dlatego warto zaznajomić się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi przyczyn oraz objawów depresji a także sposobów postępowania w przypadku jej wystąpienia. Poniżej link, w którym znajdują się podcasty, rozmowy ze znanymi osobami a także artykuły opracowane przez naszych specjalistów. Ponadto informujemy, że w ramach działań projektu uzyskaliśmy zgodę Zespołu Kwiat Jabłoni na wykorzystywanie utworu DOM.

ESKA – Razem przeciw depresji z miastem Jastrzębie-Zdrój – ESKA.pl

10 sty

Otwarcie gabinetu SI

Z ogromną radością dzielimy się fantastyczną wiadomością – na zakończenie Jubileuszowego Roku Miasto Jastrzębie-Zdrój, dzięki wsparciu Prezydent Anna Hetman oraz Fundacja JSW uroczyście otworzyliśmy gabinet do terapii SI.

Stworzyliśmy miejsce, gdzie dzieci i rodzice otrzymają profesjonalne wsparcie w zakresie terapii integracji sensorycznej .

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy nas wspierali.

Więcej infomacji: https://tiny.pl/c6jfz