17 Cze

„Aktywny Samorząd” 2020 – ważne informacje.

Ośrodek Pomocy Społecznej jako Realizator pilotażowego programu realizowanego ze środków PFRON „Aktywny Samorząd” w 2020r. Modułu I i Modułu II, przesyła informację z prośbą o jej rozpropagowanie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców o możliwości dofinansowania zarówno kosztów nauki na poziomie wyższym, jak i innych zadań dla osób z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności.

Formy wsparcia.

28 Maj

Wznowienie pracy stacjonarnej.

Informuję, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrzębiu-Zdroju wznawia pracę stacjonarną dnia 01 czerwca 2020 r.
Praca stacjonarna będzie polegała przede wszystkim na diagnozowaniu dzieci i młodzieży w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń.
Czynności, które nie muszą być realizowane w budynku Poradni, będą nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Remigiusz Skubis
dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Jastrzębiu-Zdroju

20 Maj

Ważne!

Informuję, że od dnia 21.05.2020 r. do dnia 29.05.2020 r. zawieszone zostaną zajęcia stacjonarne w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju.
Po wznowieniu pracy stacjonarnej zostaną Państwo poinformowani o nowych terminach diagnoz.

Zachęcam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem e-mail w godzinach od 7.30 do 15.30 .

Wykaz adresów e-mail:
Dyrektor: r.skubis@ppp.jastrzebie.pl
Wicedyrektor (doradca zawodowy): jnamielska@ppp.jastrzebie.pl
Sekretariat: poczta@ppp.jastrzebie.pl, aledniowska@ppp.jastrzebie.pl,  nr tel. 517852457
Psycholog (dział przedszkolny): psycholog-PP@ppp.jastrzebie.pl
Psycholog (dział szkolny): psycholog-SP@ppp.jastrzebie.pl
Psycholog (dział młodzieżowy): psycholog-mlodziez@ppp.jastrzebie.pl
Pedagog (dział szkolny): pedagog-SP@ppp.jastrzebie.pl
Pedagog (dział młodzieżowy): pedagog-mlodziez@ppp.jastrzebie.pl
Logopeda: logopeda@ppp.jastrzebie.pl

Remigiusz Skubis
dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju

04 Maj

Drogi rodzicu.

  • Przekaż istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie przyprowadzaj dziecka do Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
  • Wszystkie osoby dorosłe przebywające na terenie Poradni powinny posiadać osłonę twarzy (np. maseczka) oraz skorzystać z płynu dezynfekującego umieszczonego na korytarzu (parter budynku).

Opracowano na podstawie wytycznych GIS.

Font Resize