12 lip

„Profilaktyka zespołu stresu pourazowego”

Informujemy, że 14.07.2023 o 18-00 przy ul. Szkolnej – 1 odbędzie się spotkanie psychoterapeutyczne z uchodźcami na  temat „Profilaktyka zespołu stresu pourazowego”.
W języku ukraińskim:
14.07.2023 o 18-00 
відбудеться зустріч з психологом на тему:
„Профілактика пост-травматичного стресового розладу”.
31 sty

Zakończenie prac remontowych.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że zostały zakończone prace remontowe w budynku przy
ul. Wrocławskiej 12. Aktualnie wszystkie zadania statutowe jednostki,
w tym diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, związane
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, logopedyczne oraz działania postdiagnostyczne i terapeutyczne są realizowane w siedzibie Poradni,
tj. w budynku przy ul. Wrocławskiej 12.