24 lis

Kampania „BIAŁA WSTĄŻKA”

Harmonogram Kampanii „Biała Wstążka”
27.11.2023 r. – 01.12.2023 r.

Dzień I 27 listopada

 • rozpoczęcie kampanii „Biała Wstążka” poprzez symboliczne przypięcie białych wstążek mężczyznom w
  instytucjach naszego miasta świadczących pomoc na rzecz osób doświadczających przemocy;
 • promowanie kampanii „Biała Wstążka” na stronach internetowych podmiotów działających
  w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrzębiu-Zdroju oraz w mediach społecznościowych;
 • rozmowy dotyczące zjawiska przemocy w jastrzębskich przedszkolach, szkołach
  podstawowych i ponadpodstawowych (przez cały okres trwania kampanii);
  Dzień II 28 listopada
 • porady specjalistyczne stacjonarne lub telefoniczne świadczone przez członków Zespołu
  Interdyscyplinarnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 9, pokój 16 w
  godz. 9:00 do 14:00 lub pod numerami tel. (32)4349616 lub (32)4349626 dla społeczności lokalnej w
  zakresie pomocy i wsparcia świadków oraz osób uwikłanych w przemoc;
 • poradnictwo pedagogiczne obejmujące wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji
  rodzic–dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka świadczone przez pedagoga Punktu Interwencji
  Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, stacjonarnie
  w godzinach od 9.00-14.00, pokój 28 lub telefonicznie pod nr tel. (32) 4349628 ;
 • poradnictwo mediacyjne – jeśli przeżywasz konflikty rodzinne, zaburzenia relacji, trudności
  komunikacyjne i w związku z tym potrzebujesz pomocy zgłoś się do Punktu Interwencji Kryzysowej
  przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, stacjonarnie w godzinach
  od 9.00-14.00, pokój 28 lub telefonicznie pod nr tel. (32) 4349628 ;
  Dzień III 29 listopada
 • dyżur informacyjny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju
  ul. Wrocławska 12 w godz. 12:00 do 13:00 pokój 10 dotyczący problemów z zakresu: zachowań
  agresywnych u dzieci i młodzieży, przemocy rówieśniczej w szkole lub podejrzenia przemocy, konfliktów
  między rodzeństwem, sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, zachowań
  autoagresywnych dzieci/młodzieży, cyberprzemocy. Możliwość konsultacji telefonicznej pod nr telefonu
  32 4717878;
  Dzień IV 30 listopada
 • dyżur informacyjny stacjonarny pełniony przez kuratora sądowego dla społeczności lokalnej
  w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju ul. Staszica 3 sala 141 w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem
  tel. 324787439 ;
 • promowanie kampanii „Biała Wstążka” na terenie miasta, przypinanie białych
  wstążek i rozdawanie ulotek informacyjnych przez pracowników Ośrodka Pomocy
  Społecznej i funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju;
 • poradnictwo psychologiczne świadczone przez psychologa Punktu Interwencji Kryzysowej przy
  Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, stacjonarnie w godzinach od 8.00-11.00,
  pokój 28 lub telefonicznie pod nr tel. (32) 4349628
  Dzień V 1 grudnia
 • promowanie kampanii „Biała Wstążka” na terenie miasta, przypinanie białych
  wstążek i rozdawanie ulotek informacyjnych przez pracowników Ośrodka Pomocy
  Społecznej i funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju;
 • porady specjalistyczne świadczone stacjonarnie przez terapeutę ds. uzależnień i współuzależnienia w
  Punkcie Interwencji Kryzysowej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 9 sala 27 w godz. 17:30 do 18:30 dla
  rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub pod numerem tel. 324349627 lub 324349628;