17 Lis

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2014

W dniach 20-26.10.2014 r. Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna brała po raz kolejny czynny udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. Tym razem podejmowane działania odbywały się pod hasłem:
?Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy??. Razem z innymi instytucjami
i placówkami oświatowymi braliśmy udział kolejny raz w ?Rajdzie ulicznym?, w trakcie którego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli za zadanie wykazać się wiedzą z zakresu działalności np. Poradni, Powiatowego Urzędu Pracy, Młodzieżowego Biura Pracy czy przedsiębiorczości. Każda szkoła delegowała trzech uczniów, którzy zdobywali poszczególne przystanki w naszym mieście i zdobywali punkty, odpowiadając na trzy pytania zadane przez pracownika instytucji zrzeszonej w ramach Jastrzębskich Drogowskazów Kariery. Największa liczba punktów zdobytych podczas rajdu decydowała
o zwycięstwie. Kolejnym działaniem w ramach tegorocznego OTK
był Dzień otwarty z doradcą zawodowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Szkoły zastały pisemnie poinformowane
o możliwości zgłaszania zainteresowanych uczniów na konsultacje, zajęcia grupowe, w trakcie, których uczniowie mogli określić swoje predyspozycje i zadawać pytania dotyczące rynku pracy i ich drogi edukacyjno ? zawodowej. Duże zainteresowanie uczniów
w tym roku skłania nas do poszerzenia działań w kolejnych edycjach OTK.
Za udział w ?Dniu otwartym? serdecznie dziękujemy uczniom
i pedagogom, którzy podjęli się współpracy.
Zapraszamy również rodziców i nauczycieli na konsultacje.

14 Lis

Spotkanie z kuratorami sądowymi

W dniu 16 października 2014 roku, odbyło się drugie spotkanie grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Jest to jedno z wielu ciekawych działań, jakie podejmuje nasza Poradnia, aby wesprzeć edukacyjno ? wychowawczą funkcję szkoły poprzez wymianę doświadczeń i współpracę z podmiotami działającymi w naszym mieście na rzecz rodziny. Spotkanie poświęcone było tematyce kurateli rodzinnej i działań, jakie możemy podejmować, aby wspierać rodzinę i dziecko. Gośćmi spotkania były panie kurator zawodowe z II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych
i Nieletnich: Pani kierownik Celina Perkowska ? Czudak
oraz kurator zawodowy Pani Aneta Kotwas. W trakcie spotkania omówiono procedury zawiadamiania sądu o sytuacji rodzinnej dziecka
i prośbę o jej rozpoznanie, zakres współpracy kuratorów z sądem rodzinnym oraz, w jaki sprawach najczęściej podejmowane
są interwencje sądu i kuratorów. Udzielano odpowiedzi na pytania pedagogów szkolnych, którzy często pełnią również funkcję kuratorów społecznych. Zaproszeni goście i uczestnicy spotkania wyrazili zainteresowanie kolejnym spotkaniem, w celu doskonalenia współpracy
i wymiany doświadczeń, przekazywania nowości z zakresu prawa rodzinnego.

Font Resize
Contrast