17 lis

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2014

W dniach 20-26.10.2014 r. Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna brała po raz kolejny czynny udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. Tym razem podejmowane działania odbywały się pod hasłem:
?Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy??. Razem z innymi instytucjami
i placówkami oświatowymi braliśmy udział kolejny raz w ?Rajdzie ulicznym?, w trakcie którego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli za zadanie wykazać się wiedzą z zakresu działalności np. Poradni, Powiatowego Urzędu Pracy, Młodzieżowego Biura Pracy czy przedsiębiorczości. Każda szkoła delegowała trzech uczniów, którzy zdobywali poszczególne przystanki w naszym mieście i zdobywali punkty, odpowiadając na trzy pytania zadane przez pracownika instytucji zrzeszonej w ramach Jastrzębskich Drogowskazów Kariery. Największa liczba punktów zdobytych podczas rajdu decydowała
o zwycięstwie. Kolejnym działaniem w ramach tegorocznego OTK
był Dzień otwarty z doradcą zawodowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Szkoły zastały pisemnie poinformowane
o możliwości zgłaszania zainteresowanych uczniów na konsultacje, zajęcia grupowe, w trakcie, których uczniowie mogli określić swoje predyspozycje i zadawać pytania dotyczące rynku pracy i ich drogi edukacyjno ? zawodowej. Duże zainteresowanie uczniów
w tym roku skłania nas do poszerzenia działań w kolejnych edycjach OTK.
Za udział w ?Dniu otwartym? serdecznie dziękujemy uczniom
i pedagogom, którzy podjęli się współpracy.
Zapraszamy również rodziców i nauczycieli na konsultacje.