31 sty

Zakończenie prac remontowych.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że zostały zakończone prace remontowe w budynku przy
ul. Wrocławskiej 12. Aktualnie wszystkie zadania statutowe jednostki,
w tym diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, związane
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, logopedyczne oraz działania postdiagnostyczne i terapeutyczne są realizowane w siedzibie Poradni,
tj. w budynku przy ul. Wrocławskiej 12.