28 Lis

„BIAŁA WSTĄŻKA”

VI KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” W NASZYM MIEŚCIE WYSTARTOWAŁA !

„HEJT -PRZEMOC ZACZYNA SIĘ OD SŁÓW”

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                       

w Jastrzębiu-Zdroju

 

 

 

 

22 Lis

Awaria sieci telefonicznej.

Informujemy, że w dniach od 21.11.2022 r. (od godz. 14.30) do 22.11.2022 r. (do godz. 12.30) miała miejsce awaria sieci telefonicznej w budynku przy ul. Wrocławskiej 12.
Za utrudnienia przepraszamy.

17 Lis

Tydzień „Białej Wstążki”

W dniach od 25 listopada do 6 grudnia w Jastrzębiu-Zdroju odbywać się będzie Tydzień „Białej Wstążki”. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania, promowania wzorców mężczyzn, którzy nie krzywdzą a chronią.

Hasło, które towarzyszy tegorocznej akcji brzmi: „Hejt – przemoc zaczyna się od słów”.
W ramach kampanii na terenie miasta zaplanowano szereg działań informacyjno-edukacyjno-promocyjnych. Odbędą się m.in.: akcje informacyjne, trening samoobrony dla kobiet, dyżury specjalistów i porady specjalistyczne w ramach, których osoby doświadczające przemocy uzyskają wsparcie oraz informację w zakresie przysługujących im praw i instytucji niosących pomoc. Nie zabraknie też prelekcji w szkołach, a policjanci wspólnie z pracownikami socjalnymi będą na ulicach przypinali mężczyznom białe wstążki – jako symbol osobistej deklaracji,
że nigdy nie zostaną sprawcami przemocy wobec kobiet i będą na nią reagować.
W ramach akcji przeprowadzono również konkurs plastyczny pn. „Hejt – przemoc zaczyna się od słów”, który adresowany był do uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Jego celem jest propagowanie wśród młodzieży zachowań
i postaw uwrażliwiających na wszelkie formy przemocy w rodzinie oraz kreowanie działań i postaw współpracy w tym zakresie ze szkołą i środowiskiem. Kampania „Białej Wstążki” to akcja międzynarodowa. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Nadmieńmy, że białe wstążki po raz pierwszy założyli mężczyźni z Kanady, którzy w 1991 r. postanowili w ten sposób uczcić pamięć 14 studentek zamordowanych 6 grudnia 1989 r.
w budynku Politechniki w Montrealu. Napastnik, 25-letni mężczyzna uważał, że kobiety nie powinny studiować na wydziałach nauk ścisłych, technicznych.

Inicjatorem kampanii „Białej Wstążki” w Jastrzębiu-Zdroju jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający w naszym mieście. W tegoroczną kampanię włączyli się przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Miejskiej Policji, Sądu Rejonowego, Straży Miejskiej, Urzędu Miasta – Wydział Edukacji i Wydział Dialogu Społecznego. Ponadto akcję wsparli: firma „Druczek” z Jastrzębia Zdroju, firma „F.H.U. Seger” z Jastrzębia Zdroju, MOSiR oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA (sekcja polska). Akcja prowadzona jest w mieście po raz 6. Kampanię honorowym patronatem objęła prezydent miasta Anna Hetman.

Szczegółowy program Kampanii w Jastrzębiu-Zdroju

14 Paź

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje,
że w związku z potrzebą częściowej wymiany instalacji elektrycznej
w budynku przy ul. Wrocławskiej 12 od dnia 24.10.2022 r. diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, związane z wyborem kierunku kształcenia
i zawodu, logopedyczne oraz wszystkie działania postdiagnostyczne
i terapeutyczne będą realizowane w budynku szkoły przy
ul. Kaszubskiej 2 (I piętro).

Sekretariat poradni będzie nadal realizował zadania w budynku przy
ul. Wrocławskiej 12.
W związku z tym dokonywanie zapisów dzieci i uczniów na diagnozy oraz składanie wniosków o wydanie dokumentów i odbiór orzeczeń, opinii, informacji
o wynikach diagnozy będzie możliwy w dotychczasowej siedzibie Poradni przy
ul. Wrocławskiej 12.

Wszelkie dodatkowe informacje udzielone zostaną pod nr tel. 324717878.

 

Font Resize
Contrast