28 Maj

Wznowienie pracy stacjonarnej.

Informuję, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrzębiu-Zdroju wznawia pracę stacjonarną dnia 01 czerwca 2020 r.
Praca stacjonarna będzie polegała przede wszystkim na diagnozowaniu dzieci i młodzieży w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń.
Czynności, które nie muszą być realizowane w budynku Poradni, będą nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Remigiusz Skubis
dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Jastrzębiu-Zdroju

20 Maj

Ważne!

Informuję, że od dnia 21.05.2020 r. do dnia 29.05.2020 r. zawieszone zostaną zajęcia stacjonarne w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju.
Po wznowieniu pracy stacjonarnej zostaną Państwo poinformowani o nowych terminach diagnoz.

Zachęcam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem e-mail w godzinach od 7.30 do 15.30 .

Wykaz adresów e-mail:
Dyrektor: r.skubis@ppp.jastrzebie.pl
Wicedyrektor (doradca zawodowy): jnamielska@ppp.jastrzebie.pl
Sekretariat: poczta@ppp.jastrzebie.pl, aledniowska@ppp.jastrzebie.pl,  nr tel. 517852457
Psycholog (dział przedszkolny): psycholog-PP@ppp.jastrzebie.pl
Psycholog (dział szkolny): psycholog-SP@ppp.jastrzebie.pl
Psycholog (dział młodzieżowy): psycholog-mlodziez@ppp.jastrzebie.pl
Pedagog (dział szkolny): pedagog-SP@ppp.jastrzebie.pl
Pedagog (dział młodzieżowy): pedagog-mlodziez@ppp.jastrzebie.pl
Logopeda: logopeda@ppp.jastrzebie.pl

Remigiusz Skubis
dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju

04 Maj

Drogi rodzicu.

  • Przekaż istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie przyprowadzaj dziecka do Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
  • Wszystkie osoby dorosłe przebywające na terenie Poradni powinny posiadać osłonę twarzy (np. maseczka) oraz skorzystać z płynu dezynfekującego umieszczonego na korytarzu (parter budynku).

Opracowano na podstawie wytycznych GIS.

04 Maj

Zmiana organizacji pracy.

Informuję, że na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 780) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrzębiu-Zdroju wznawia pracę stacjonarną dnia 04 maja 2020 r.
Praca stacjonarna będzie polegała przede wszystkim na diagnozowaniu dzieci i młodzieży w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń.
Czynności, które nie muszą być realizowane w budynku Poradni, będą nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Remigiusz Skubis
dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Jastrzębiu-Zdroju

04 Maj

Komunikat MEN – poradnie psychologiczno-pedagogiczne wracają do pracy stacjonarnej.

Informacje przekazane przez MEN.

Bezpośrednia praca z dziećmi i młodzieżą najczęściej dotyczy spotkań indywidualnych,
a jej realizacja jest bardziej efektywna w osobistym kontakcie. Dlatego też przywracamy stacjonarną pracę poradni psychologiczno-pedagogicznych. Rozpoczyna się czas diagnozowania dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci. Nie ma możliwości, aby otrzymać je zdalnie. Stąd potrzeba powrotu do stacjonarnej pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Natomiast czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, mogą być nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

 

Font Resize
Contrast