10 Lis

Projekt Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli realizowany ze środków MEiN.

Informujemy o aktualnych propozycjach w ramach Projektu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli realizowanego ze środków MEiN. Powstała Platforma Specjalistyczno-Doradcza stale się rozwija i aktualnie w jej ofercie proponuje się następujące formy wsparcia:

 • prowadzenie bezpłatnego doradztwa psychologicznego i pedagogicznego dla uczniów, rodziców, nauczycieli i specjalistów w m. in w następujących obszarach:
  • wsparcie emocjonalne i informacyjne w bieżących trudnych sytuacjach dzieci, młodzieży i dorosłych
  • rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą,
  • praca z zespołem klasowym,
  • przezwyciężanie trudności w komunikacji i w relacjach,
  • przewlekły stres,
  • wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • i inne
 • prowadzenie bezpłatnych szkoleń online dla nauczycieli, rodziców i specjalistów – trenerzy są z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w prowadzeniu szkoleń dla rodziców i nauczycieli). Szkolenia są online, ale powadzone metodą warsztatową w kontakcie. Aktualnie w ofercie jest łącznie kilkadziesiąt szkoleń z następujących obszarów:
  • Budowania wspierających relacji z uczniem
  • Wzmacnianie odporności psychicznej
  • Wykorzystania relacji socjoterapeutycznej w codziennej pracy wychowawczej
  • Komunikacji empatycznej opartej o porozumienie bez przemocy,
  • Rozwiązywania sytuacji konfliktowych
  • Radzenia sobie z trudnymi emocjami jak złość, wstyd, poczucie winy,
  • Kompetencje głębokie w pracy nauczyciela
  • Pomoc uczniom z krótkowzrocznością

Wkrótce oferta poszerzy się o następujące obszary:

  • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
  • Rozwijanie warsztatu metodycznego nauczycieli i wychowawców
  • Profilaktyka zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych
  • Edukacja domowa
  • i  inne

 Wszystkie szkolenia i konsultacje w ramach poradnictwa są online i  bezpłatne. W każdym tygodniu poszerzana jest oferta szkoleń i dostępnych specjalistów.

Font Resize
Contrast