22 Cze

Ważne.

Informujemy, że w dniach 08.07.2021 r. oraz 12.07.2021 r. sekretariat Poradni czynny będzie w godzinach od 7.30 do 13.30.

25 Mar

Zmiana godzin pracy sekretariatu.

Informujemy, że od 07.04.2021 r. do 13.04.2021 r. sekretariat Poradni czynny będzie w godzinach od 7.30 do 13.30.

Aktualizacja w dniu 13.04.2021 r.
Informujemy, że do dnia 16.04.2021 r. sekretariat Poradni czynny będzie w godzinach od 7.30 do 13.30.
Za utrudnienia przepraszamy.

22 Mar

Ważne!

Informujemy, że w dniach 22-23.03.2021 roku, budynek, w którym znajduje się siedziba Poradni został wyłączony z użytku z powodu awarii, w związku z zaistniałą sytuacją zapewniamy kontakt telefoniczny pod nr 519553358, w godzinach od 7.30 do 15.30.

02 Lut

„Aktywny Samorząd”

Ośrodek Pomocy Społecznej jako Realizator pilotażowego programu realizowanego ze środków PFRON „Aktywny Samorząd” w 2021. Modułu I i Modułu II, przesyła informację o możliwości dofinansowania zarówno kosztów nauki na poziomie wyższym, jak i innych zadań dla osób z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności.

W 2021 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
  Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie             3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
  Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
  w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,
  Obszar D
  – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
31 Gru

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w okresie ferii zimowych.

W związku z rozpoczętą kwarantanną narodową informujemy, że w okresie ferii zimowych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrzębiu-Zdroju zapewnia dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Jest to okres szczególnie trudny dla dzieci i młodzieży, ze względu na liczne ograniczenia, w szczególności dotyczące kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych. Uczniowie i ich rodzice mają możliwość skorzystania z dodatkowych porad i konsultacji. Zapraszamy.
Wizytę w poradni można umówić telefonicznie (324717878).

Font Resize
Contrast