Artykuły i materiały do zajęć

Artykuł psychologa Beaty Kałuży-Dereń
LĘK – B. Dereń

 

 

Artykuł psychologa, terapeuty uzależnień Mileny Gawor
Izolacja i jej wpływ na przemoc w rodzinie, uzależnienia i współuzależnienie.

 

 

Opracowanie psychologa Katarzyny Wójcik-Kryjanowskiej

Tablet i spółka – dobrzy kumple naszych dzieci… Czyli o wpływie wysoki…

 

 

Artykuł opracowany przez psychologa, terapeutę Annę Kurach
Zabawy wspierające rozwój mowy dziecka


 

 

Artykuł psychologa, psychoterapeuty  Anety Ząbczyńskiej
ZmianaJakoSzansa


 

 

Artykuł psychologa, terapeuty uzależnień Mileny Gawor
Akceptacja.


 

Artykuł opracowany przez logopedę, neurologopedę Jolantę Ho-Janecką
DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA W ASPEKCIE LOGOPEDYCZNYM


 

 

Artykuł pedagoga, psychoterapeuty Tadeusza Więciorka
Stres egzaminacyjny

 


 

Artykuł psychologa, terapeuty  Joanny Paraluk
Cyberprzemoc


 

Ćwiczenia logopedyczne opracowane przez neurologopedę Jolantę Ho-Janecką
ĆWICZENIA LOGOGOPEDYCZNE cd


 

Artykuł opracowany przez psychologa, terapeutę Annę Kurach
Nadwrażliwe dziecko


 

Kodowanie – przykłady. Anna Kurach psycholog
kODOWANIE

 


 

Artykuł opracowany przez psychologa, terapeutę Annę Kurach
Kiedy otoczenie przeciąża dziecko…

 


 

Artykuł psychologa, terapeuty Integracji Sensorycznej Anny Kurach
Kiedy skontaktować się ze specjalistą Integracji Sensorycznej?

 


 

Ćwiczenia logopedyczne opracowane przez neurologopedę Jolantę Ho-Janecką
ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE


 

 

Propozycje ćwiczeń SI opracowane przez psychologa, terapeutę SI  Annę Kurach oraz  psychologa Joannę Paraluk
ćwiczenia SI
video1
video2
video3
video4
video5
video6
video7
video8
video9
video10
video11
ćwiczenia integracji sensorycznej
ćwiczenia percepcji słuchowej

 


 

Artykuł psychologa dziecięcego, neurologopedy Anny Gawlik
Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie – językiem emocji

 


 

Zachęcamy do lektury.
Autyzm – tekst opracowany przez psychologa Beatę Kałużę-Dereń


 

Poradnik opracowany przez Kamilę Białousz.

Jak dbać o zdrowie psychiczne podczas epidemii_


 

Artykuł opracowany przez logopedę, neurologopedę Jolantę Ho-Janecką.

JAK NAUCZYĆ DZIECKO MÓWIĆ


 

Masy plastyczne – materiały do zajęć.


 

Artykuł psychologa, terapeuty Anny Kurach – Pomysły na zabawy w domu z dzieckiem.

Artykuł – Pomysły na zabawy w domu z dzieckiem

 


Zachęcamy do zapoznania się z artykułem nt. bezpiecznego korzystania z komputera.

Artykuł psychologa, terapeuty  Mileny Gawor 


 

 

BEZPIECZNA PRACA Z KOMPUTEREM I W INTERNECIE

Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, jest jednym z podstawowych zadań systemu oświaty.

Szkoły i placówki, zapewniając uczniom dostęp do internetu, są zobowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

W przypadku konieczności pracy zdalnej, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów pozostających w domu spoczywa na ich rodzicach. Są oni także odpowiedzialni za potencjalne szkody, jakie mogą spowodować ich dzieci za pośrednictwem internetu innym osobom.

Poniżej znajdą Państwo wybrane, możliwe zagrożenia, na które należy zwrócić uwagę.

TREŚCI ZAGRAŻAJĄCE ROZWOJOWI PSYCHICZNEMU I MORALNEMU UCZNIÓW.
Podczas przeglądania treści potrzebnych do nauki w wynikach wyszukiwania może pojawić się strona, która nie jest przeznaczona dla dzieci. Również niektóre aplikacje sugerowane użytkownikowi strony są nieodpowiednie dla dziecka.

Warto ustawić w używanych systemach operacyjnych opcje kontroli rodzicielskiej. W miarę możliwości rodzice powinni jednak towarzyszyć dziecku podczas nauki. Jest to szczególnie ważne w przypadku młodszych uczniów.

NIEZWERYFIKOWANE INFORMACJE. CO JEST PRAWDĄ, A CO FAŁSZEM?
Podczas nauki on-line dziecko może natrafić w internecie na informacje, które wzbudzą w nim niepokój. Ważne jest, aby omówić taką sytuację i wyjaśnić dziecku, że wiele treści zamieszczanych w sieci nie służy informowaniu, a często tylko przykuwaniu uwagi czy zwiększaniu częstotliwości odwiedzin danej strony.

REKLAMY 
W sieci pojawia się mnóstwo reklam, które są często profilowane dla konkretnego użytkownika. Rodzice powinni pamiętać o wynikających z tego zagrożeniach.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU
Szkoły pracujące na platformie epodreczniki.pl mogą być pewne, że dane osobowe uczniów są bezpieczne. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że nieodpowiedzialne logowanie się do stron komercyjnych, bez przeczytania regulaminu portali, automatyczne wyrażanie zgód na dostęp do zdjęć, filmów, kontaktów, które są w telefonie, może okazać się niebezpieczne.                    Ważne jest również, aby podczas zdalnej nauki nie narazić się na nieumyślne złamanie prawa, gdy nieświadomie udostępnimy dane osobowe lub wizerunek kolegów i koleżanek ucznia.

Dlatego bezwzględnie należy zapoznawać się z Regulaminami oraz Politykami bezpieczeństwa portali edukacyjnych oraz społecznościowych.

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU
Dziecko, korzystając z internetu do nauki i zabawy, nie powinno przekraczać czasu zalecanego na pracę przy komputerze dla danej grupy wiekowej. Może to skutkować zarówno problemami z koncentracją i nauką, ale również ze zdrowiem fizycznym.

BEZPIECZEŃSTWO SPRZĘTÓW I DOSTĘPU DO SIECI
Sprawdzajmy aktualność zabezpieczeń na komputerach i smartfonach dziecka. Istnieją darmowe programy kontroli rodzicielskiej.  Każdy system operacyjny daje również możliwość ustawienia pewnych ograniczeń.

NIEBEZPIECZNE KONTAKTY
Dzieci i młodzież, które korzystają z internetu, szczególnie z portali społecznościowych, są narażone na kontakt z osobami mającymi złe intencje, zamierzającymi popełnić przestępstwo. Dlatego też rodzice i nauczyciele powinni szczególnie interesować się, z kim  dziecko utrzymuje kontakt oraz informować o wszelkich próbach kontaktu ze strony obcych osób.

CYBERPRZEMOC
O wszelkich formach cyberprzemocy (słownej, nękania, podszywania się pod inne osoby) należy informować odpowiednie organy, zarówno w sytuacji, kiedy ofiarą jest nasze dziecko, jak i wówczas, kiedy jest ono świadkiem takich działań.

GRY KOMPUTEROWE I WIDEO
Dzieci są również narażone na nieodpowiednie treści zawarte w grach. Aby tego uniknąć, warto sprawdzać kategorię wiekową danej gry oraz to, czy nie zawiera np. scen przemocy, hazardu, pornografii. Europejski system klasyfikacji gier PEGI nadaje oznaczenia wieku i treści zawartych w grze. Są one obecne praktycznie na każdej grze dostępnej on-line bądź w sklepie.

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami zamieszczanymi na stronie:

https://ose.gov.pl/pakiety-edukacyjne

źródło:
https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%e2%80%93_poradnik_dla_szkol.pdf