15 Wrz

Wyniki ankiet przeprowadzonych przez naszą Poradnię.

W roku szkolnym 2015/2016 zostały przeprowadzone ankiety  dotyczące korzystania przez dzieci ze współczesnych technologii informacyjnych (komputer, Internet, telefony, tablet itp.) wśród rodziców korzystających z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na terenie szkół (gimnazjalnych/ ponadgimnazjalnych). Ich celem było poznanie sposobów w jaki dzieci i młodzież korzystają z dostępnych technologii informacyjnych oraz jakie są możliwości rodziców w ich nadzorowaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące analizy wyników oraz wniosków ankiety.

Ankieta wraz ze statystyką odpowiedzi.

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami pomocnymi do osobistej refleksji nad sytuacją w Waszym domu.

Font Resize