04 Maj

Komunikat MEN – poradnie psychologiczno-pedagogiczne wracają do pracy stacjonarnej.

Informacje przekazane przez MEN.

Bezpośrednia praca z dziećmi i młodzieżą najczęściej dotyczy spotkań indywidualnych,
a jej realizacja jest bardziej efektywna w osobistym kontakcie. Dlatego też przywracamy stacjonarną pracę poradni psychologiczno-pedagogicznych. Rozpoczyna się czas diagnozowania dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci. Nie ma możliwości, aby otrzymać je zdalnie. Stąd potrzeba powrotu do stacjonarnej pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Natomiast czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, mogą być nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

 

Font Resize