24 Kwi

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jastrzębiu-Zdroju pani Iwona Mikołajczyk prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuacje osób doznających przemocy w rodzinie. Obecny stan może powodować napięcie i trudność w powstrzymywaniu się od zachowań przemocowych.

W załączniku przesyła opracowanie wsparcia psychologicznego z Punktu Interwencji Kryzysowej z Jastrzębia-Zdroju, w którym znajdziecie Państwo nr tel. psychologów dyżurujących od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 22:00, oraz link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich gdzie został opracowany Plan awaryjny – jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa. Ponadto warto przekazywać informacje dotyczące nr telefonu zaufania dla dzieci tel: 116111.

załącznik nr 1
załącznik nr 1a
załącznik nr 2 INFORMACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KRYZYSIE

Font Resize