27 Kwi

Stan epidemii- ograniczenie zajęć w Poradni do 24.05.2020 r.

Szanowni Państwo.

Informuję, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 742), działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju zostaje ograniczona do dnia 24 maja 2020 r.

Zachęcam Państwa do kontaktu w prowadzonych sprawach poprzez korespondencję tradycyjną lub elektroniczną, a także kontakt telefoniczny.

Pracownicy pedagogiczni (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradca zawodowy) udzielają porad i konsultacji za pośrednictwem e-mail w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz telefonicznie w godzinach od 8.00 do 12.00 (nr tel. 517852457).

Wykaz adresów e-mail:
Dyrektor: poczta@ppp.jastrzebie.pl
Wicedyrektor (doradca zawodowy): jnamielska@ppp.jastrzebie.pl
Sekretariat: poczta@ppp.jastrzebie.pl, aledniowska@ppp.jastrzebie.pl

Psycholog (dział przedszkolny): psycholog-PP@ppp.jastrzebie.pl
Psycholog (dział szkolny): psycholog-SP@ppp.jastrzebie.pl
Psycholog (dział młodzieżowy): psycholog-mlodziez@ppp.jastrzebie.pl
Pedagog (dział szkolny): pedagog-SP@ppp.jastrzebie.pl
Pedagog (dział młodzieżowy): pedagog-mlodziez@ppp.jastrzebie.pl
Logopeda: logopeda@ppp.jastrzebie.pl

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się zgodnie z potrzebami, zazwyczaj w każdą środę o godz. 12.00.
Dyżury w Miejskim Telefonie Zaufania odbywają się bez zmian, tj. 7 dni w tygodniu od 18.00 do 22.00.
Sekretariat Poradni obsługuje petentów telefonicznie (nr tel. 324717878)

oraz w szczególnych przypadkach osobiście, wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty.

Remigiusz Skubis
dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju

24 Kwi

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jastrzębiu-Zdroju pani Iwona Mikołajczyk prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuacje osób doznających przemocy w rodzinie. Obecny stan może powodować napięcie i trudność w powstrzymywaniu się od zachowań przemocowych.

W załączniku przesyła opracowanie wsparcia psychologicznego z Punktu Interwencji Kryzysowej z Jastrzębia-Zdroju, w którym znajdziecie Państwo nr tel. psychologów dyżurujących od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 22:00, oraz link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich gdzie został opracowany Plan awaryjny – jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa. Ponadto warto przekazywać informacje dotyczące nr telefonu zaufania dla dzieci tel: 116111.

załącznik nr 1
załącznik nr 1a
załącznik nr 2 INFORMACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KRYZYSIE

14 Kwi

Stan epidemii- ograniczenie zajęć w Poradni.

Szanowni Państwo.

Informuję, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 09 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie ws. czasowego ograniczenia działalności jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  zajęcia (diagnozy, działania postdiagnostyczne, terapie) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Jastrzębiu-Zdroju zostają zawieszone do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Zachęcam Państwa do kontaktu w prowadzonych sprawach poprzez korespondencję tradycyjną lub elektroniczną, a także kontakt telefoniczny.

Pracownicy pedagogiczni (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradca zawodowy) udzielają porad i konsultacji za pośrednictwem e-mail w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz telefonicznie w godzinach od 8.00 do 12.00 (nr tel. 517852457).

Wykaz adresów e-mail:
Dyrektor: poczta@ppp.jastrzebie.pl
Wicedyrektor (doradca zawodowy): jnamielska@ppp.jastrzebie.pl
Sekretariat: poczta@ppp.jastrzebie.pl, aledniowska@ppp.jastrzebie.pl

Psycholog (dział przedszkolny): psycholog-PP@ppp.jastrzebie.pl
Psycholog (dział szkolny): psycholog-SP@ppp.jastrzebie.pl
Psycholog (dział młodzieżowy): psycholog-mlodziez@ppp.jastrzebie.pl
Pedagog (dział szkolny): pedagog-SP@ppp.jastrzebie.pl
Pedagog (dział młodzieżowy): pedagog-mlodziez@ppp.jastrzebie.pl
Logopeda: logopeda@ppp.jastrzebie.pl

Zachęcam do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej.

Sekretariat Poradni obsługuje petentów telefonicznie (nr tel. 324717878)
oraz w szczególnych przypadkach osobiście, wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty.
Sekretariat pracuje w godzinach od 7.30 do 15.30.

Remigiusz Skubis
dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju

08 Kwi

Składamy najserdeczniejsze życzenia.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,
Czas odradzania się wiary w siłę
Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Zdrowych, radosnych i błogosławionych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzą
Pracownicy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Jastrzębiu-Zdroju

08 Kwi

Ważne!

Przypominamy, że pracownicy pedagogiczni (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradca zawodowy) udzielają porad i konsultacji za pośrednictwem e-mail w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz telefonicznie w godzinach od 8.00 do 12.00 (nr tel. 517852457).

Wykaz adresów e-mail:
Dyrektor: poczta@ppp.jastrzebie.pl
Wicedyrektor (doradca zawodowy): jnamielska@ppp.jastrzebie.pl
Sekretariat: poczta@ppp.jastrzebie.pl, aledniowska@ppp.jastrzebie.pl
Psycholog (dział przedszkolny): psycholog-PP@ppp.jastrzebie.pl
Psycholog (dział szkolny): psycholog-SP@ppp.jastrzebie.pl
Psycholog (dział młodzieżowy): psycholog-mlodziez@ppp.jastrzebie.pl
Pedagog (dział szkolny): pedagog-SP@ppp.jastrzebie.pl
Pedagog (dział młodzieżowy): pedagog-mlodziez@ppp.jastrzebie.pl
Logopeda: logopeda@ppp.jastrzebie.pl

Font Resize
Contrast