15 wrz

Wyniki ankiet przeprowadzonych przez naszą Poradnię.

W roku szkolnym 2015/2016 zostały przeprowadzone ankiety  dotyczące korzystania przez dzieci ze współczesnych technologii informacyjnych (komputer, Internet, telefony, tablet itp.) wśród rodziców korzystających z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na terenie szkół (gimnazjalnych/ ponadgimnazjalnych). Ich celem było poznanie sposobów w jaki dzieci i młodzież korzystają z dostępnych technologii informacyjnych oraz jakie są możliwości rodziców w ich nadzorowaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące analizy wyników oraz wniosków ankiety.

Ankieta wraz ze statystyką odpowiedzi.

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami pomocnymi do osobistej refleksji nad sytuacją w Waszym domu.

14 wrz

Akademia Króla Salomona- trwają zapisy!!!

Grupa rozwojowa dla  uczniów zdolnych szkoły podstawowej.

JEŚLI ZALEŻY CI, ABY TWOJE DZIECKO NABRAŁO PEWNOŚCI SIEBIE
I W PEŁNI ROZWIJAŁO SWÓJ POTENCJAŁ INTELEKTUALNY ZGŁOŚ JE DO NASZEGO PROGRAMU!!

Rodzicu, aby dziecko mogło wziąć udział w programie powinieneś:

  1. Podjąć decyzję po zastanowieniu i zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących.
  2. Umówić dziecko na badania diagnostyczne psychologiczne oraz pedagogiczne do Poradni.
  3. Zgłosić się na wyznaczony termin badania z aktualną opinią szkolną.
  4. Po zakończeniu diagnozy otrzymasz wskazówki jak wspierać dalszy rozwój twojego dziecka.
  5. Dzieci zakwalifikowane do udziału w programie zostaną wpisane na listę uczestników, a następnie poinformowane telefonicznie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Zgłaszać do udziału można dziecko w wieku 8-9 lat w sekretariacie Poradni lub pod numerem telefonu 32/471 78 78.

Autorzy programu:
mgr Aneta Ząbczyńska – psycholog, psychoterapeuta,
mgr Bogumiła Białończyk – psycholog, psychoterapeuta,
mgr Jolanta Ho-Janecka – logopeda.

Więcej informacji na temat Akademii Króla Salomona