19 Lip

Projekt Bohaterskiej Wyobraźni czyli Heroic Imagination Project (HIP) – informacja dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

HIP_1

Projekt   Bohaterskiej   Wyobraźni

czyli  Heroic Imagination     Project  (HIP)

realizowany w ramach Programu  „Rozumienie  Ludzkiej  Natury”     prof. P. Zimbardo

 Jest to projekt stworzony z myślą o tym, aby na bazie najnowszych osiągnięć psychologii społecznej dokonywać zmiany społecznej. Celem jego jest budowanie
i kształtowanie postawy młodzieży pozwalające dostrzegać niesprzyjające zjawiska społeczne i podejmować natychmiastowe działania w celu ich ograniczania – wspieranie bohaterskich akcji, cywilnej odwagi i zdolności współodczuwania. Program szerzy ideę bohaterskiej wyobraźni, a zatem wyobraźni, która pozwala człowiekowi podejmować nieprzeciętne działania chroniące dobro, zdrowie
i bezpieczeństwo innych ludzi oraz swoje własne.

HIP_2

„Projekt Bohaterskiej Wyobraźni” sprawia również, że w miejsce rywalizacji zaczyna tworzyć się współpraca. Wspiera i zachęca do współpracy oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami. Dzięki temu nawet bierni uczniowie zaczynają się angażować – zajmując różne pozycje w grupie szkolnej. To dynamiczne podejście w edukacji prospołecznej znajduje odzwierciedlenie również
w metodach nauczania. Dynamiczny sposób prowadzenia zajęć, z wykorzystaniem materiałów wizualnych, angażuje uczniów i porywa. Nikt nie mówi uczniom co mają robić w zamian są konfrontowani z szeregiem niespodziewanych sytuacji oraz zagadkami, które sami mają rozwikłać.

Na dwa wyjątkowe aspekty programu składają się treść i sposób jej przekazywania. Profesor Philip Zimbardo opracował 6 modułów lekcyjnych – części programu zatytułowanego „Rozumienie Ludzkiej Natury” – znalazły się takie tematy jak:

– autorytet i władza,

–  podporządkowanie się grupie,

–  stereotypy, przypisywanie cech, rasizm,

–  efekt gapia,

–  oraz wyjaśnienie, dlaczego ludzie stają się bezmyślni w sytuacjach trudnych.

W opracowanych modułach przedstawiane są często doświadczane lecz nie zawsze uświadamiane zjawiska społeczne. Są one prezentowane w formie krótkich historii innych ludzi oraz pytań stymulujących ciekawość uczniów. Zajęcia są tak konstruowane, aby zyskać nie tylko nową wiedzę u uczestników, ale zaangażować
w zachowania prospołeczne.

Oczekujemy uzyskania trwałych postaw prospołecznych, wzrostu empatii, umiejętnego reagowania na akty przemocy, przeciwdziałania dyskryminacji. Doświadczenie z ostatnich lat wdrażania Programu w innych krajach (Węgry, Włochy, USA) daje nam nadzieje, iż jest to możliwe. W trakcie pilotażowych programów zaobserwowano korzyści w postaci nabycia nowej, użytecznej wiedzy i umiejętność wśród uczniów biorących udział w zajęciach w porównaniu z uczniami, którzy nie brali w nich udziału (Results of the HIP Education Pilot Programs, 2013).

 Program skierowany jest głównie do uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

 Osoba odpowiedzialna za wdrażanie projektu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju: mgr Bogumiła Białończyk.

Prosimy ustalać terminy zajęć indywidualnie.

Font Resize
Contrast