24 Mar

Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu – 2 kwietnia

Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Wiedzy na temat Autyzmu pragniemy przypomnieć, że obok nas żyją ludzie, którzy patrzą na świat trochę inaczej. Rozświetlając świat na niebiesko chcemy przyczynić się, choćby w maleńkim stopniu, do podnoszenia świadomości o autyzmie.

Autyzm wciąż pozostaje najmniej poznanym i najbardziej tajemniczym zaburzeniem rozwojowym dziecka. Jednak aktualne dane medyczne i psychologiczne nadal wskazują, iż głównym i charakterystycznym przejawem autyzmu jest upośledzenie umiejętności społecznych. Dziecko z autyzmem przejawia problemy z nawiązywaniem interakcji społecznych, może mieć problemy z mową lub w ogóle nie mówić oraz izoluje się od świata zewnętrznego. Dziecko takie zamyka się w swoim własnym świecie, broniąc dostępu innym. Autystyczne dziecko często wykonuje stale powtarzające się czynności. Rodzice powinni zgłosić się z dzieckiem na konsultację jeżeli nie gaworzy, nie wykonuje świadomych gestów, nie reaguje na swoje imię. Dziecko wykazuje tendencje aspołeczne, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, nie bawi się zabawkami oraz nie interesuje go zawieranie przyjaźni. Dziecko autystyczne wykazuje tendencję do nadmiernego porządkowania zabawek, różnych przedmiotów oraz do układania ich w linię prostą. Niepokój może wzbudzić także fakt, że dziecko takie może być nadpobudliwe, wybuchać bez konkretnego powodu, uparcie przywiązywać się do jednego przedmiotu oraz okazywać agresję wobec innych lub autoagresję. Czasami może wydawać się upośledzone. Dzieci takie są obojętne na ludzi, nie reagują na pieszczoty ze strony rodziców oraz nie wyrażają swoich uczuć – co często jest trudne do udźwignięcia dla rodziców. Wychowywanie dziecka autystycznego nie jest sprawą prostą ani łatwą, ale też nie jest pozbawione wielu radości. Co więcej, ma ono sporo uroków. Trudno w to uwierzyć wówczas, gdy trudności nasilają się lub gdy nasze dziecko ma dodatkowe sprzężone schorzenia czy przypadłości. A jednak mimo wszystko to prawda! Osoby borykające się na co dzień z tym problemem potrzebują wiadomości i takiego wsparcia, o jakie nieraz trudno w ich otoczeniu. Z jednej strony spowodowane jest to przez unikalność (choć, nie rzadkość, niestety!) zjawiska jakim jest autyzm dziecięcy. Z drugiej – przyczyną jest szczególna nieraz uciążliwość problemów, jakie się z autyzmem wiążą. To wszystko sprawia, że niełatwo znaleźć chętnych do takiej pomocy.

2 kwietnia możemy zjednoczyć się z chorymi na AUTYZM, dać wsparcie ich bliskim przystępując do akcji ?Zapal się na niebiesko?.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna pragnie zachęcić mieszkańców miasta Jastrzębie – Zdrój do włączenia się w akcję np. ubierając się na niebiesko lub zaakcentować ten dzień niebieską wstążką. Tego dnia publicznie mówimy: czym jest autyzm i pamiętamy by innym tę wiedzę przekazywać, by burzyć uprzedzenia i stereotypy.
To dzień, w którym uczymy siebie i innych jak solidaryzować się z jedną
z wielu chorób i ludźmi na nią cierpiącymi, nadal trudną w diagnozowaniu, której przyczyna nie została odkryta.

Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna w Jastrzębiu ? Zdroju od wielu lat wspiera dzieci dotknięte zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców i opiekunów. Oprócz działań związanych z opiniowaniem oraz orzecznictwem, w Poradni prowadzona jest terapia grupowa i indywidualna dla dzieci z wyżej funkcjonującym autyzmem i zespołem Aspergera. Od kilku lat w Poradni obchodzony jest także Dzień Wiedzy na temat Autyzmu. Symbolem przyłączenia się do akcji ?Zapal się na niebiesko? są m.in. niebieskie karteczki umieszczone w oknach Poradni.

W tym roku chcielibyśmy szczególnie zaprosić do akcji dzieci
i młodzież z jastrzębskich szkół. Zachęcamy do zorganizowania akcji w dniu 30.03.2015 r. (poniedziałek) na terenie placówek oświatowych. Tego dnia każdy uczeń może przyjść do szkoły ubrany na niebiesko. W wybranych szkołach zostaną przeprowadzone warsztaty przez pracowników Poradni. Chcemy żeby w tym dniu każdy pomyślał o prawach i trudach ludzi dotkniętych tym tajemniczym zaburzeniem.

23 Mar

AKADEMIA KRÓLA SALOMONA rok szkolny 2015/2016

AKADEMIA KRÓLA SALOMONA
grupa rozwojowa dla uczniów zdolnych szkoły podstawowej

Termin realizacji programu: rok szkolny 2015/2016.

Jak rozpoznać dziecko zdolne?
Każde dziecko przychodząc na świat jest wyjątkowe. Rodzi się wyposażone w pewną gamę zdolności, możliwości rozwojowych w różnych kierunkach, potencjalną inteligencją, zadatkami na rozwijanie twórczości oraz talentami społecznymi. Już od najmłodszych lat możemy zaobserwować między dziećmi wyraźne różnice indywidualne. Dotyczą one szybkości i trafności myślenia, oryginalności i pomysłowości w myśleniu, łatwości z jaką radzą sobie z zadaniem, szybkością w działaniu. Różnice owe określamy mianem zdolności. Rozkwit zdolności przypada na wiek szkolny. Czym się charakteryzują dzieci zdolne:
? wysokimi umiejętnościami językowymi,
? szybkim tempem procesów myślowych,
? umiejętnością wnioskowania,
? bystrością obserwacji,
? szybkim tempem uczenia się,
? dobrą pamięcią,
? oryginalnością w myśleniu i elastycznością,
? zadawaniem licznych pytań,
? dociekliwością w interesujących dla dziecka zagadnieniach,
? wysoką zdolnością koncentracji uwagi,
? zainteresowaniem czytaniem,
? umiejętnością rozwiązywania problemów.

Dlaczego warto wspierać dziecko zdolne?
Ponieważ nie zawsze dziecko o ponadprzeciętnych zdolnościach ma ponadprzeciętne osiągnięcia. Czasem bywa, że rodzice lub nauczyciele nieświadomie lub w wyniku niezrozumienia pewnych zachowań, tłumią lub niszczą zdolności dzieci. Niewłaściwymi oddziaływaniami wychowawczymi, czasem w dobrej wierze, zabijają ciekawość poznawczą. Uważa się, że dziecko zdolne i tak prędzej czy później poradzi sobie i się wybije, co nie jest prawdą. Rodzice chcąc mieć ?normalne dziecko?
i podcinają mu skrzydła. W szkole brak czasu i pośpiech w realizacji podstawy programowej sprawia, że czasami nie ma miejsca na wspieranie samodzielności i zachęcanie do rozwijania zainteresowań ponadprogramowych. Zdarza się również, że w dziecku buduje się potrzebę podziwu i rywalizacji. Uzależnia się dziecko od otrzymywanych pochwał i osiągania sukcesów. Skutkuje to nieadekwatnością samooceny i zaburza relacje rówieśnicze.

Konsekwencje niewłaściwego podejścia wychowawczego.
Nieco innych konsekwencji możemy się spodziewać w sytuacji braku wsparcia i niedoceniania dziecka zdolnego a innych gdy dziecko jest stawiane na piedestale jako wzór do naśladowania. Jednak obie te sytuacje są szkodliwe, a ich skutki dziecko będzie odczuwało bardzo długo. Najpoważniejsze z nich to:
? nadpobudliwość psychoruchowa,
? zaburzenia koncentracji,
? rozbuchana potrzeba podziwu,
? nieadekwatność obrazu własnej osoby, np.: brak samokrytycyzmu lub przeciwnie obniżona samoocena,
? poczucie niezrozumienia,
? świadomość inności,
? obawa przed ?wychylaniem się?,
? poczucie odrzucenia i poszukiwanie akceptacji w grupach rówieśniczych (może to zaowocować zbytnią uległością lub chęcią skupiania uwagi w sposób niewłaściwy).
Nie trzeba chyba dodawać, że są to warunki zakłócające zdrowy rozwój osobowości. Osoba nadmiernie uzależniona od oceny innych nigdy w pełnie nie będzie miała szansy rozwinąć swoich talentów. Szczęśliwe dziecko to dziecko akceptowane takim jakim jest!

Więc jeśli jesteś rodzicem dziecka z wysokim potencjałem intelektualnym pomóż mu rozwinąć skrzydła.
Zapisz je na zajęcia rozwijające kreatywne myślenie, kompetencje społeczne oraz wspierające rozwój emocjonalny młodego odkrywcy.

Warunkiem uczestnictwa jest aktualna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka. Umożliwia ona określenie potencjału rozwojowego dziecka, jego możliwości oraz dopasowanie indywidualnego podejścia podczas zajęć.

? Należy dołączyć opinię ze szkoły.

Proponujemy pracę w grupach 8-12 osobowych metodami aktywnymi wspierającymi całościowy rozwój dziecka, a w szczególności:
? rozwój predyspozycji i ciekawości poznawczej,
? kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki,
? wspieranie samodzielności i kształtowanie odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
? rozwój ekspresji twórczej,
? trening umiejętności twórczego rozwiązywania problemów,
? kształtowanie świadomości własnych atutów i rozwijanie umiejętności autoprezentacji,
? umiejętność wypowiadania się na forum oraz elementy treningu zachowań asertywnych,
? rozwijanie umiejętności świadomego podejmowania decyzji,
? usprawnianie umiejętności pracy zespołowej.
Ponadto rodzicom przekażemy wskazówki jak wspierać rozwój dziecka zdolnego.

W pracy z dzieckiem korzystamy z aktywnych metod stymulujących wyobraźnię np.:
? wizualizacja,
? pantomima,
? drama,
? scenki improwizowane,
? ćwiczenia logopedyczne,
? biblioterapia,
? rysunek,
? dyskusja.

Autorzy programu:
mgr Aneta Ząbczyńska ? psycholog, psychoterapeuta
mgr Bogumiła Białończyk ? psycholog, psychoterapeuta
mgr Jolanta Ho-Janecka ? logopeda.

JEŚLI ZALEŻY CI, ABY TWOJE DZIECKO NABRAŁO PEWNOŚCI SIEBIE
I W PEŁNI ROZWIJAŁO SWÓJ POTENCJAŁ INTELEKTUALNY ZGŁOŚ JE DO NASZEGO PROGRAMU.

Rodzicu, aby dziecko mogło wziąć udział w programie powinieneś:

1. Podjąć decyzję po zastanowieniu i zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących,
2. Umówić dziecko na badania diagnostyczne psychologiczne oraz pedagogiczne do Poradni,
3. Zgłosić się na wyznaczony termin badania z aktualną opinią szkolną,
4. Po zakończeniu diagnozy otrzymasz wskazówki jak wspierać dalszy rozwój twojego dziecka,
5. Dzieci zakwalifikowane do udziału w programie zostaną wpisane na listę uczestników a następnie poinformowane telefonicznie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Zgłaszać do udziału można dziecko w wieku 8-9 lat w sekretariacie Poradni, który jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 17.00 w piątek do 15.00 lub pod numerem telefonu 32/471 78 78.

Font Resize
Contrast