Dokumenty

 Baza dokumentów do pobrania
W celu pobrania dokumentu kliknij „pobierz dokument”

    Jakie dokumenty na kształcenie specjalne?

pobierz dokument

    Jakie dokumenty na nauczanie indywidualne?

pobierz dokument

    Jakie dokumenty na wczesne wspomaganie rozwoju?

pobierz dokument

    Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

pobierz dokument
Informacja o sytuacji dydaktycznej
i wychowawczej dziecka lub ucznia
(dla potrzeb Zespołu Orzekającego, w celu wydania stosownego orzeczenia)
pobierz dokument

   Zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne

pobierz dokument

Zaświadczenie lekarskie – nauczanie indywidualne

pobierz dokument
  Zaświadczenie lekarskie – praktyczna nauka
zawodu
pobierz dokument
Zaświadczenie lekarskie – wczesne wspomaganie rozwoju pobierz dokument
Wniosek rodzica/opiekuna prawnego o przebadanie dziecka i wydanie opinii
pobierz dokument
Wniosek pełnoletniego ucznia o przebadanie i wydanie opinii pobierz dokument
koordynatorzy placówek  na rok szkolny 2021-2022