Dokumenty

 Baza dokumentów do pobrania
W celu pobrania dokumentu kliknij „pobierz dokument”

zaświadczenie lekarskie – wczesne wspomaganie rozwoju

pobierz dokument (doc)

    Jakie dokumenty na kształcenie specjalne?

   pobierz dokument

    Jakie dokumenty na nauczanie indywidualne?

   pobierz dokument

    Jakie dokumenty na wczesne wspomaganie rozwoju?

pobierz dokument

    wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

   pobierz dokument
Informacja o sytuacji dydaktycznej
i wychowawczej dziecka lub ucznia
(dla potrzeb Zespołu Orzekającego, w celu wydania stosownego orzeczenia)
   pobierz dokument

   zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne

    pobierz dokument

zaświadczenie lekarskie – nauczanie indywidualne

   pobierz dokument
  zaświadczenie lekarskie – praktyczna nauka
zawodu
    pobierz dokument
zgoda na przeprowadzenie badań
– dziecko
   pobierz dokument
 zgoda na przeprowadzenie badań
– pełnoletni uczeń
   pobierz dokument
 zgoda na przeprowadzenie diagnozy
-uczeń
   pobierz dokument

Wykaz placówek podopiecznych w roku szkolnym 2019/2020

PRZEWODNIK ZAWODOWY