Poradnictwa zawodowego

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi informacjami:

 

Jak sprawnie przejść przez proces rekrutacji-film dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

  • terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2022/2023.

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/schedule.html

Padlety zawierające ofertę jastrzębskich szkół ponadpodstawowych.

zaktualizowane dane zawierające ofertę wszystkich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 https://padlet.com/jastrzebskiedoradztwokariery/7z7b42bbrnecihpq

oferta szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój: https://padlet.com/doradcajustyna/clwusfqoivv3tcu9

Inne miejsca, warte odwiedzenia:

Interaktywne i darmowe narzędzie do wykorzystania na wiele sposobów. www.mapakarier.pl

Chcesz wiedzieć jak wygląda sytuacja w powiecie, województwie lub całym kraju? Tutaj zobaczysz listę zawodów deficytowych, zrównoważonych oraz nadwyżkowych na wybranym obszarze.  https://barometrzawodow.pl/

Chcesz poznać ranking liceów i techników lub uczelni wyższych, koniecznie odwiedź tę stronę. http://perspektywy.pl/portal/

WAŻNE

Należy zwrócić uwagę w jakiego typu szkołach będą kontynuowali naukę uczniowie kończący w tym roku szkolnym szkołę podstawową, a  są  między 13-14 rokiem życia.  Aktualnie zgodnie z art. 190 Kodeksu pracy młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
W przypadku szkół prowadzących przygotowanie zawodowe należy pamiętać, że obowiązują tam zasady zatrudniania młodocianych. Należy zwrócić uwagę kogo wolno zatrudnić oraz na jakich zasadach zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 191.

Zasady zatrudniania młodocianych.

§ 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:
1) ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;
2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
§ 2. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.
§ 2
1. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat.
§ 2
2. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, z wyjątkiem osoby, o której mowa w § 21, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.
§ 2
3. Osoba, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
§ 24. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, o której mowa w § 22 i § 23, jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Uczniowie rozpoczynających naukę w szkole branżowej I- go stopnia, którzy nie ukończą 15 lat do końca roku kalendarzowego 2022 , muszą  po dokonaniu wyboru szkoły  umówić się na badanie w Poradni celem uzyskania opinii  w tej sprawie .

Uwaga!

Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 – dotyczy złożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/

Ponadto informujemy, iż uczniowie  w wieku powyżej 15 roku życia, którym nauka sprawia trudności, mają problemy z ukończeniem szkoły i potrzebują zdobycia kwalifikacji zawodowych mogą zdobywać wykształcenie na zasadzie uczestnictwa w OHP. Jest to jedna z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.

https://ohp.pl/nasze-jednostki/wojewodzkie-komendy-ohp/slaskie/jednostki/mlodziezowe-centra-kariery/mck-jastrzebie-zdroj

opracowała: mgr Justyna Namielska – doradca zawodowy