Poradnictwa i pomocy młodzieży

Dział Poradnictwa i Pomocy Młodzieży:
Pamiętaj! „Twoje życie jest jedyne i niepowtarzalne. Możesz zmieniać je na lepsze. Ty jesteś za nie odpowiedzialny i nikt nie może Cię zmusić do czegoś, czego nie akceptujesz. Można jednak pomóc Ci w zmianie i możesz zachować szacunek dla siebie – na tym zależy nam w naszej pracy.”

Diagnozujemy i prowadzimy terapię:
– trudności dydaktycznych,
– trudności wychowawczych,
– zaburzeń zachowania,
– zaburzeń emocjonalnych,
– specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu,
– uzależnień.

Przeciwdziałamy przemocy, promujemy zdrowie i zdrowy styl życia poprzez:
– terapię rodzin,
– terapię grupową, indywidualną, ukierunkowaną na zmianę zachowania,
– spotkania psychoedukacyjne dla młodzieży, rodziców, nauczycieli,
– pośrednictwo w pomocy prawnej, socjalnej dla ofiar przemocy,
– poradnictwo w zakresie umiejętności wychowawczych,
– organizowanie grup wsparcia dla ofiar przemocy,
– konsultacje w sprawach dotyczących patologii społecznej.

NIE JESTEŚ SAM !