Opieki nad rodziną z małym dzieckiem

Dział Opieki nad Rodziną z Małym Dzieckiem proponuje:

– wczesne wykrywanie niepełnosprawności rozwojowych, udzielanie porad, wskazówek do pracy korekcyjno – wyrównawczej,
– diagnozowanie zakłóceń rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego pod kątem gotowości do nauki szkolnej,
– badania psychologiczne i indywidualną terapię dzieci z niską sprawnością grafomotoryczną, dysfunkcjami percepcyjnymi, obu i leworęcznością,
– terapię dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania,
– terapię rodzinną (rodzina dysfunkcyjna, niepełna, problemowa),
– spotkania z rodzicami i nauczycielami – warsztaty i treningi umiejętności wychowawczych,
– opiniowanie i kwalifikowanie dzieci do różnych form opieki.