Oferta dla uczniów

WARSZTATY DLA UCZNIÓW
l.p. nazwa warsztatów grupa docelowa
(cały oddział lub grupa uczniów)
prowadzący
1 „Logo koło na wesoło” – zajęcia stymulujące rozwój mowy uczniowie SP, lekcje biblioteczne J. Ho-Janecka
2 „Jestem niepowtarzalny, znam swoją wartość” oddz. IV-VIII SP R. Skomra-Gajda/M. Gawor
3 „Nasza klasa – wspólna sprawa” zajęcia usprawniające umiejętności emocjonalne i społeczne – cykl oddz. IV-VIII SP R. Skomra-Gajda/M. Gawor
4 „Porozumienie bez przemocy, czyli mediacyjne rozwiązywanie konfliktów” oddz. V-VIII SP R. Skomra-Gajda/M. Gawor
5 „Skuteczne zarządzanie czasem” oddz. VI-VIII SP J.Namielska
6 „Nie pękaj- radzę sobie ze złością” oddz. I-IV SP R. Skomra-Gajda/M. Gawor
7 „Inteligencja emocjonalna” uczniowie szkół ponadpodstawowych A.Femiak
8 Młodzieżowa Grupa Rozwoju osobistego „Poza Horyzont” uczniowie szkół ponadpodstawowych K. Szulik/A. Femiak
9 „Objawy uzależnienia od Internetu oraz dobre praktyki korzystania z niego” oddz. I-VI SP M. Gawor
10 „Izolacja i jej wpływ na samopoczucie” uczniowie SP/uczniowie szkół ponadpodstawowych M. Gawor/A. Ząbczyńska
11 „Budujemy mosty do siebie, czyli rzecz o tworzeniu trwałych relacji” uczniowie szkół ponadpodstawowych A. Ząbczyńska
12 „Pandemia zysków i strat, czyli podróż do kopalni diamentów.Warsztat o poszukiwaniu korzyści z trudnych doświadczeń” uczniowie szkół ponadpodstawowych A. Ząbczyńska
13 „Kształtowanie postaw dotyczących uzależnień,promowanie zdrowego stylu życia” oddz. VII-VIII SP, uczniowie szkół ponadpodstawowych M. Gawor
14 „Izolacja i jej wpływ na samopoczucie” oddz. VII-VIII SP, uczniowie szkół ponadpodstawowych M. Gawor
15 „Co się z nami stało? Relacje z rówieśnikami, pomoc koleżeńska i profesjonalna” uczniowie SP/uczniowie szkół ponadpodstawowych A.Femiak
16 „Warsztaty umiejętności społecznych” uczniowie SP/uczniowie szkół ponadpodstawowych A.Femiak
17 „Niepełnosprawny pełnoprawnym uczestnikiem życia społecznego. Szacunek, zrozumienie, akceptacja” oddz. IV-VIII SP, uczniowie szkół ponadpodstawowych M. Pudełko

 Wykaz koordynatorów dla szkół i placówek.