Logopedyczny

„Słowo jest wielkim mocarzem, bo choć małe i niepozorne dokonuje rzeczy boskich” Gorgiasz

Dział Logopedyczny proponuje:
-diagnozę i terapię logopedyczną i neurologopedyczną dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami mowy
-terapię grupową dla dzieci i młodzieży jąkających się prowadzoną według autorskich programów
-grupy wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży jąkających się prowadzone metodą warsztatową
-bezpłatne przesiewowe badania słuchu SŁYSZĘ i mowy MÓWIĘ realizowane w miejscu zainteresowanej badaniem placówki
-przesiewowe badanie słuchu SŁYSZĘ realizowane na terenie PP-P dla dzieci w wieku 6-19 lat.
-warsztaty dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców realizowane zgodnie z potrzebami klienta
-konsultacje i warsztaty w zakresie emisji głosu oraz dykcji dla nauczycieli, uczniów, dzieci przedszkolnych oraz rodziców
-zajęcia z młodzieżą uzdolnioną artystycznie prowadzone metodą warsztatową na terenie PP-P z emisji głosu mówionego oraz dykcji i mowy ciała z elementami pantomimy
-bezpłatne diagnozy logopedyczne dla wszystkich zainteresowanych w tym dorosłych organizowane w ramach Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych
-spotkania integrująco- szkoleniowe dla logopedów w ramach Jastrzębskiego Zespołu Doskonalenia Logopedów
-udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom poprzez realizację autorskich warsztatów Logopedzi Czytają Dzieci Słuchają
-zajęcia warsztatowe prowadzone w bibliotekach z dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi i młodzieżą