Kadra

Kadrę Poradni stanowią pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi.

Dyrektor placówki
mgr Remigiusz Skubis – pedagog, surdopedagog, doradca zawodowy,  terapeuta (Biofeedback, metoda Warnke)

Wicedyrektor
mgr Justyna Namielska – pedagog, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, terapeuta Biofeedback

Psycholodzy
mgr Bogumiła Białończyk – psychoterapeuta (nauczyciel HIP I oraz HIP II, dietetyk)
mgr Aleksandra Femiak – psychoterapeuta
mgr Beata Kałuża-Dereń – oligofrenopedagog
mgr Agata Wolanin – oligofrenopedagog, terapeuta (metoda Warnke, terapia ręki)
mgr Aneta Ząbczyńska – psychoterapeuta
mgr Ksenia Szulik – psychoterapeuta
mgr Anna Kurach – terapeuta (metoda Warnke, Tomatis, sensomotoryka)

mgr Natalia Wojtas
mgr Milena Gawor  – terapeuta uzależnień
mgr Aleksandra Walczak

Pedagodzy
mgr Remigiusz Skubis – surdopedagog, doradca zawodowy
mgr Justyna Namielska – oligofrenopedagog, doradca zawodowy
mgr Renata Skomra-Gajda – oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta (Biofeedback, terapia ręki)
mgr Tadeusz Więciorek – surdopedagog, psychoterapeuta
mgr Monika Muda – surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta (terapia ręki, SAT) – pracownik nieobecny
mgr Marcin Pudełko – oligofrenopedagog, tyflopedagog
mgr Magdalena Krakowska

Logopedzi
mgr Jolanta Ho-Janecka – neurologopeda
mgr Katarzyna Matuszkiewicz – socjoterapeuta, neurologopeda

Lekarz konsultant
lek.med. Tadeusz Nagibauer – psychiatra, neurolog

Pracownicy administracji i obsługi
mgr Andżelika Ledniowska – samodzielny referent
mgr Sabina Antończyk – pomoc administracyjna
Marzena Tulke – pracownik obsługi
Maria Przybyło – pracownik obsługi