Kadra

Kadrę Poradni stanowią pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi.

Dyrektor placówki
mgr Remigiusz Skubis – pedagog, surdopedagog, doradca zawodowy,  terapeuta (Biofeedback, metoda Warnke)

Wicedyrektor
mgr Justyna Namielska – pedagog, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, terapeuta Biofeedback

Psycholodzy
mgr Bogumiła Białończyk – psychoterapeuta (nauczyciel HIP I oraz HIP II, dietetyk) – pracownik nieobecny
mgr Aleksandra Femiak – psychoterapeuta
mgr Beata Kałuża-Dereń – oligofrenopedagog – pracownik nieobecny
mgr Agata Wolanin – oligofrenopedagog, terapeuta (metoda Warnke, terapia ręki)
mgr Aneta Ząbczyńska – psychoterapeuta
mgr Ksenia Szulik – psychoterapeuta – pracownik nieobecny
mgr Anna Kurach – terapeuta (metoda Warnke, Tomatis, sensomotoryka)

mgr Katarzyna Kaniepień

mgr Natalia Wojtas
mgr Milena Gawor  – terapeuta uzależnień
mgr Joanna Paraluk – terapeuta uzależnień
mgr Katarzyna Wójcik-Kryjanowska – terapeuta (Biofeedback, Empathy dolls®), doradca zawodowy, trener TUS

Pedagodzy
mgr Remigiusz Skubis – surdopedagog, doradca zawodowy
mgr Justyna Namielska – oligofrenopedagog, doradca zawodowy
mgr Renata Skomra-Gajda – oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta (Biofeedback, terapia ręki)
mgr Tadeusz Więciorek – surdopedagog, psychoterapeuta
mgr Monika Muda – surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta (terapia ręki, SAT)
mgr Marcin Pudełko – oligofrenopedagog

Logopedzi
mgr Jolanta Ho-Janecka – neurologopeda
mgr Katarzyna Matuszkiewicz – socjoterapeuta, neurologopeda

Lekarz konsultant
lek.med. Tadeusz Nagibauer – psychiatra, neurolog

Pracownicy administracji i obsługi
mgr Andżelika Ledniowska – samodzielny referent
mgr Sabina Antończyk – pomoc administracyjna
Marzena Tulke – pracownik obsługi
Paulina Cembala – pracownik obsługi