Kadra

Kadrę Poradni stanowią pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi.

Dyrektor placówki
mgr Justyna Namielska – doradca zawodowy, pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Biofeedback, TUS

Wicedyrektor
mgr Barbara Jarosz – pedagog, logopeda (terapia ręki, SI)

Psycholodzy
mgr Beata Kałuża-Dereń – oligofrenopedagog                                                                                           mgr Bogumiła Białończyk – psychoterapeuta (nauczyciel HIP I oraz HIP II, dietetyk)
mgr Aleksandra Femiak – psychoterapeuta
mgr Agata Wolanin – oligofrenopedagog, terapeuta (Warnke, terapia ręki, SAT, TUS)
mgr Aneta Ząbczyńska – psychoterapeuta
mgr Ksenia Szulik – psychoterapeuta
mgr Anna Kurach – terapeuta (Warnke, Tomatis, SI)-pracownik nieobecny

mgr Natalia Wojtas (SI)- pracownik nieobecny
mgr Milena Gawor  – terapeuta uzależnień
mgr Anna Czernigiewicz

Pedagodzy
mgr Justyna Namielska – oligofrenopedagog, doradca zawodowy, TUS                                                    mgr Barbara Jarosz – logopeda (terapia ręki, SI)                                                                                        mgr Renata Skomra-Gajda – oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta (Biofeedback, terapia ręki)
mgr Tadeusz Więciorek – surdopedagog, psychoterapeuta
mgr Monika Muda – surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta (terapia ręki, SAT)
mgr Marcin Pudełko – oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta Biofeedback, TUS
mgr Magdalena Krakowska                                                                                                                              mgr Katarzyna Krępeć – doradca zawodowy                                                                                                mgr Aneta Kotwas – terapeuta SI

Doradcy zawodowi                                                                                                                                        mgr Justyna Namielska – pedagog, oligofrenopedagog                                                                               mgr Ewa Zimończyk   – logopeda                                                                                                                      mgr Katarzyna Krępeć – pedagog

Logopedzi
mgr Kamila Kaczmarczyk-Maj                                                                                                                      mgr Ewa Zimończyk – doradca zawodowy
mgr Katarzyna Matuszkiewicz – socjoterapeuta, neurologopeda

Lekarz konsultant
lek.med. Agnieszka Dubel – specjalista rehabilitacji medycznej

Pracownicy administracji i obsługi
mgr Andżelika Ledniowska – pracownik nieobecny
mgr Sabina Antończyk – referent                                                                                                                      mgr Natalia Chrabąszcz – pomoc administracyjna
Marzena Tulke – pracownik obsługi
Maria Przybyło – pracownik obsługi