Oferta dla nauczycieli

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI w roku szkolnym 2018/2019

 

Lp. Nazwa warsztatów Dla kogo Prowadzący
1. HIP II „Kształtowanie nastawienia rozwojowego” Nauczyciele wszystkich typów szkół B. Białończyk

A. Ząbczyńska

2. „Systemowe rozwiązywanie problemów szkolnych” Nauczyciele wszystkich typów szkół A. Ząbczyńska
3. „Jak ciekawie wprowadzić preorientację zawodową lekcji z danego przedmiotu” Nauczyciele klas IV-VI szkoły podstawowej M. Pinecka
4. „Interwencja w sytuacji zagrożenia samobójstwem – interwencja kryzysowa” Nauczyciele wszystkich typów szkół T. Więciorek

B. Dereń

5. „Nastolatek z depresją
w szkole”
Nauczyciele uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
T. Więciorek

B. Dereń

6. Zaburzenia wizerunku własnego ciała u dziecka i młodzieży – wpływ na funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym Nauczyciele wszystkich typów szkół M. Pinecka