Oferta dla rodziców

WARSZTATY DLA RODZICÓW w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Lp. Nazwa warsztatów Dla kogo Prowadzący
1. HIP II „Kształtowanie nastawienia rozwojowego” Rodzice dzieci wszystkich typów szkół B.  Białończyk

A. Ząbczyńska

2. „Jak wspomagać dziecko jąkające się” Rodzice dzieci jąkających się J. Ho-Janecka
3. „ABC dobrego mówcy i recytatora” Rodzice uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej H. Ho-Janecka
4. „Dzień bez komputera. Logo-zabawy” Rodzice dzieci przedszkolnych J. Ho-Janecka
5. „Prawidłowe nawyki żywieniowe warunkiem zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka” Rodzice dzieci wszystkich typów szkół B. Białończyk
6. „Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnej” Rodzice uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej K. Szulik

A. Ząbczyńska

7. „Problemy z koncentracją u mojego dziecka –jak temu zaradzić”” Rodzice uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej K. Szulik

 

8. „Poprawa komunikacji z nastolatkiem” – na podstawie programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
cz. I oraz Rodzeństwo bez rywalizacji cz. II
Rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadpodstawowych
M. Pinecka

A. Femiak

9. „Jak wspierać dzieci w wyborze zawodu i kierunku kształcenia” Rodzice uczniów gimnazjum M. Pinecka
10. „Ku dorosłości – wychowanie do odpowiedzialności za własne życie” Rodzice szkół podstawowych
i gimnazjalnych
B. Białończyk
11. Nastolatek z depresją w szkole Rodzice uczniów szkół ponadpodstawowych T. Więciorek