Oferta dla rodziców

WARSZTATY DLA RODZICÓW w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Lp. Nazwa warsztatów Dla kogo Prowadzący
1. HIP II „Kształtowanie nastawienia rozwojowego” Rodzice dzieci wszystkich typów szkół B.  Białończyk

A. Ząbczyńska

2. „Jak wspomagać dziecko jąkające się” Rodzice dzieci jąkających się J. Ho-Janecka
3. „ABC dobrego mówcy i recytatora” Rodzice uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej H. Ho-Janecka
4. „Dzień bez komputera. Logo-zabawy” Rodzice dzieci przedszkolnych J. Ho-Janecka
5. „Prawidłowe nawyki żywieniowe warunkiem zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka” Rodzice dzieci wszystkich typów szkół B. Białończyk
6. „Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnej” Rodzice uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej K. Szulik

A. Ząbczyńska

7. „Poprawa komunikacji z nastolatkiem” – na podstawie programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
cz. I oraz Rodzeństwo bez rywalizacji cz. II
Rodzice uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych
A. Femiak

 

8. „Ku dorosłości – wychowanie do odpowiedzialności za własne życie” Rodzice szkół podstawowych B. Białończyk
9. „Nastolatek z depresją w szkole” Rodzice uczniów szkół ponadpodstawowych T. Więciorek
10. „Pod parasolem” – jak nauczyć dziecko samodzielności Rodzice dzieci przedszkolnych A. Kurach
11. Wychowawcza rola rodziny Rodzice dzieci przedszkolnych A. Kurach
12. „Pozytywna dyscyplina” – co to takiego? Rodzice dzieci przedszkolnych A. Kurach
13. „Dlaczego dzieci biegają i krzyczą?” Rodzice dzieci przedszkolnych A. Kurach
14. „Jak mówić, aby dzieci nas słuchały” Rodzice dzieci przedszkolnych A. Kurach
15. Trudne pytania, łatwe odpowiedzi Rodzice dzieci przedszkolnych A. Kurach
16. „Jak zabronić, kiedy pozwolić?” Rodzice dzieci przedszkolnych A. Kurach