Kadra

Kadrę Poradni stanowią pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi.

Dyrektor placówki
mgr Remigiusz Skubis – pedagog, surdopedagog, doradca zawodowy,  terapeuta (Biofeedback, metoda Warnke)

Wicedyrektor
mgr Beata Kałuża-Dereń – psycholog, oligofrenopedagog

Psycholodzy
mgr Bogumiła Białończyk – psychoterapeuta (nauczyciel HIP I oraz HIP II, dietetyk)
mgr Aleksandra Femiak – psychoterapeuta
mgr Beata Kałuża-Dereń – oligofrenopedagog
mgr Agata Wolanin – oligofrenopedagog, terapeuta (metoda Warnke, terapia ręki) – pracownik nieobecny
mgr Aneta Ząbczyńska – psychoterapeuta
mgr Ksenia Szulik – psychoterapeuta
mgr Magdalena Pinecka – doradca zawodowy, terapeuta Biofeedback
mgr Anna Kurach – terapeuta (metoda Warnke, Tomatis, sensomotoryka)

mgr Mirosław Fojcik – psychoterapeuta

mgr Katarzyna Kaniepień

mgr Natalia Wojtas
mgr Angelika Kapuśniak
mgr Milena Gawor
mgr Zuzanna Nowak

Pedagodzy
mgr Mirosława Gnutek-Cypryś
mgr Renata Skomra-Gajda – oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta (terapia ręki)
mgr Zyta Szotek – tyflopedagog, terapeuta Biofeedback
mgr Tadeusz Więciorek – surdopedagog, psychoterapeuta
mgr Monika Muda – surdopedagog, tyflopedagog
mgr Remigiusz Skubis – surdopedagog

Logopedzi
mgr Jolanta Ho-Janecka – neurologopeda
mgr Katarzyna Matuszkiewicz – pedagog, socjoterapeuta, neurologopeda- pracownik nieobecny
mgr Alfreda Wicher

Lekarz konsultant
lek.med Tadeusz Nagibauer – psychiatra, neurolog

Pracownicy administracji i obsługi
mgr Andżelika Ledniowska – samodzielny referent
mgr Sabina Antończyk – pomoc administracyjna
Marzena Tulke – pracownik obsługi
Maria Szczęśniak – pracownik obsługi