Poradnictwa zawodowego

Zanim zaczniesz szukać dalszej drogi kształcenia możesz uzyskać fachową pomoc w Dziale Poradnictwa Zawodowego:

Skontaktujcie się z nami aby:
– określić siebie,
– poznać możliwości rozwoju własnej osoby,
– podnieść samoocenę,
– zwiększyć efektywność porozumiewania się z rówieśnikami i dorosłymi,
– poszukiwać odpowiedzi na nurtujące Was pytania (problemy, trudności) związane z okresem dojrzewania,
– poznać swoje pragnienia na przyszłość,
– określić preferencje zawodowe,
– wspólnie podjąć decyzję zawodową, szczególnie gdy stan zdrowia niesie wiele ograniczeń.

W tutejszej Poradni ukierunkowujemy do odpowiednich form pomocy w ramach:
-poradnictwa psychologicznego,
-punktu konsultacyjnego dla młodzieży,
-popularyzacji wiedzy pedagogicznej i psychologicznej,
-spotkań dyskusyjnych o szerokiej problematyce,
-zajęć aktywizujących wybór zawodu,
-grup wsparcia dla dzieci,młodzieży i rodziców.