Terapia ręki

„Nie podobne oddzielić dwóch rzeczy:

 Głowy i ręki.

Ręka zręczna bez głowy, która nią kieruje, jest narzędziem ślepym.

Głowa bez ręki, która realizuje jej poczynania intelektualne, jest bezsilna”

(C. Bernard, 1865)

 

Zapraszamy serdecznie szczególnie dzieci 5-6-letnie, które rozpoczną naukę w szkole, na zajęcia usprawniające umiejętności grafomotoryczne.

Jeżeli Twoje dziecko ma:

 • problemy z mową;
 • nieustaloną lateralizację;
 • niechęć do podejmowania aktywności ruchowej, czynności samoobsługowych i manualnych, trudności w posługiwaniu się prostymi narzędziami;
 • opóźniony rozwój praksji (umiejętności planowania ruchowego dotyczącego zwłaszcza nowych czynności motorycznych);
 • obniżoną precyzję i szybkość ruchów docelowych;
 • zakłócenia ogólnej koordynacji wzrokowo-ruchowej przy czynnościach wykonywanych pod kontrolą wzroku;
 • szybkość i zakres ruchów rąk niedostosowane do charakteru wykonywanej czynności;
 • wydłużony czas opanowania oraz wykonania wyuczonych czynności motorycznej;
 • zbyt silne lub utrzymujące się ponad wiek rozwojowy występowanie synkinezji (współruchów towarzyszących ruchom docelowym) co świadczy o zaburzeniach rozwoju ruchowego, może być objawem poważniejszych zakłóceń dynamiki procesów nerwowych dziecka; utrudnia również proces automatyzacji czynności motorycznych;
 • globalne zaburzenia napięcia mięśniowego (obniżony, podwyższony lub zmienny tonus mięśniowy),
 • zaburzona regulacja napięcia mięśniowego: trudności w rozluźnianiu  mięśni nie zaangażowanych w wykonywanie czynności przez co ruchy są pozbawione naturalnej swobody, sprawiają wrażenie sztywnych i kanciastych; słaba stabilizacja centralna wpływająca na nieprawidłową dystrybucję napięcia mięśniowego na mięśnie obwodowe;
 • trudności szkolne (obniżony poziom czynności grafomotorycznych, w tym techniki i tempa pisania, problemy z nauką przedmiotów, których opanowanie wymaga sprawności motorycznej, manualnej, czy rysunkowej: wychowanie fizyczne, plastyka, prace techniczne, geometria);
 • zaburzenia logopedyczne dotyczące głównie planowania aparatu ruchowego mowy oraz napięcia mięśniowego artykulatorów ;
 • obronne mechanizmy emocjonalne objawiające się frustracją lub reakcjami negatywistycznymi, gdyż  wysiłek włożony w pracę podczas wykonywania czynności manualnych (np. prace plastyczne, techniczne itp.) jest niewspółmierny do efektu końcowego, wtórne zaburzenia procesów motywacyjnych.

… to te zajęcia są dla Twojego dziecka.

W sprawie terapii prosimy kontaktować się z mgr Agatą Wolanin, mgr Renatą Skomra-Gajda.