Metoda Warnke

W naszej Poradni istnieje możliwość badania i terapii podstawowych funkcji centralnych.

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego są to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie centralnego układu nerwowego (przy prawidłowej pracy i budowie narządu). Powyższe problemy znajdują się u podstaw zaburzeń związanych z dysleksją.

Dla kogo?
Metoda Warnkego przeznaczona jest do pracy z dziećmi od 6 roku życia, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia.

Według koncepcji Warnkego, trudności w nauce pisania, czytania i mówienia są spowodowane zaburzeniami automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego.

W obszarze:

a) wzrokowym:

– zaburzenia w spostrzeganiu dynamicznym,

– zez ukryty,

– opuszczanie drobnych elementów graficznych,

– pisownia liter poza liniami,

– zniekształcone pismo,

– potykanie się,

b) ruchowym:

– trudności w wystukiwaniu rytmu,

– problem z utrzymaniem równowagi,

– niepoprawne rysowanie,

– trudności z wycinaniem,

– trudności z łapaniem piłki,

– trudności z szybką reakcję na bodziec,

c) słuchowym:

– problem z rozpoznawaniem głosek,

– mylenie liter podobnie brzmiących,

– przekręcanie wyrazów,

– ubogie słownictwo,

– trudności w rozróżnianiu tonów,

– nadmierna potrzeba hałasowania,

– deficytów słyszenia kierunkowego.

Diagnoza przeprowadzana jest na profesjonalnym sprzęcie. Składa się ona z 14 zadań badających kompetencję z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki. Otrzymane rezultaty porównywane są do standardowych wyników danej grupy wiekowej, co pozwala na stworzenie właściwego programu terapii.