Szkoła dla rodziców i wychowawców

CO TO TAKIEGO?

To cykl spotkań psychoedukacyjnych prowadzonych w formie warsztatowej (w oparciu o koncepcję Wychowania bez porażek T. Gordona).

DLA KOGO?

Program adresowany jest do rodziców oraz osób zaangażowanych w wychowywanie dzieci w sposób zawodowy.

GDZIE?

Zajęcia odbywają się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju.

KIEDY?

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest organizowana dwa razy w ciągu roku szkolnego, a jej powołanie uzależnione jest od ilości osób zainteresowanych.

JAK DŁUGO TRWAJĄ ZAJĘCIA?

Cykl warsztatów obejmuje od 10 do 12 spotkań, po około 3 godziny każde. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wyznaczonym dniu.

JAKI JEST CEL?

Zajęcia mają na celu naukę poprawnego budowania relacji i więzi emocjonalnej z dzieckiem, usprawniania komunikacji w rodzinie, rozwiązywania problemów, wspierania dziecka w procesie dochodzenia do dorosłości oraz doskonalenie swoich kompetencji wychowawczych.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Wystarczy zgłosić do sekretariatu Poradni (w terminie wyznaczonym na prowadzenie rekrutacji ogłoszonym w zakładce aktualności) w celu wpisania się na listę osób chętnych. Zapisu można dokonać osobiście lub telefonicznie, a w  momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby zainteresowanych, prowadzący wyznaczają termin i godzinę pierwszego spotkania.

 UWAGA DRODZY UCZESTNICY!

Pierwsze spotkanie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców otwiera cykl zajęć i trwa -tak jak wszystkie pozostałe- około 3 godzin zegarowych.